facebook
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów została ustanowiona aktem notarialnym w dniu 17 kwietnia 1991 r. Jest organizacją pozarządową działającą non-profit. Cechuje ją neutralność pod względem politycznym i światopoglądowym.

Celem Fundacji jest tworzenie korzystnych warunków do gospodarczego i społecznego rozwoju w regionie łódzkim. Fundacja jest wpisana do rejestru Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) w zakresie usług informacyjnych, doradczych o charakterze ogólnym i finansowym (pożyczki). Jest jednym z członków Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych. Posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009, potwierdzony certyfikatem systemu jakości, wydanym przez Zetom-Cert Sp. z o.o.
Aktualności2014-10-14 15:11:15

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Zelów

Rada Fundacji Rozwoju Gminy Zelów ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Zelów. Wymagania dla kandydatów: preferowane wykształcenie wyższe, potwierdzone umiejętności i doświadczenie w opracowaniu i zarządzaniu projektami, zespołami ludzkimi oraz finansami. Konkurs przeprowadzony zostanie jednoetapowo. Oferty pisemne powinny zawierać: list motywacyjny, życiorys zawodowy, świadectwa i dyplomy, koncepcję (...) więcej ->

starsze wpisy ->

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
tel. (44) 634 10 06
frgz@frgz.pl
Tomaszów Mazowiecki
ul. Warszawska 119
tel. (44) 723-76-08
pk.tomaszow@frgz.pl
Piotrków Trybunalski
ul. 3 Maja 2
tel. (44) 649-99-72
pk.piotrkow@frgz.pl
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
tel. (44) 733-51-99
pk.belchatow@frgz.pl
Łask
ul. Objazdowa 4
tel. (43) 675-17-31
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12
tel. (43) 825-38-87
pk.zdwola@frgz.pl


© BAI