facebook

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów została ustanowiona aktem notarialnym w dniu 17 kwietnia 1991 r. Jest organizacją pozarządową działającą non-profit. Cechuje ją neutralność pod względem politycznym i światopoglądowym.

Celem Fundacji jest tworzenie korzystnych warunków do gospodarczego i społecznego rozwoju w regionie łódzkim. Jest jednym z członków Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych. Posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015, potwierdzony certyfikatem systemu jakości, wydanym przez Zetom-Cert Sp. z o.o. więcej ->
Aktualności2022-01-17 11:58:07

Nabór wniosków na aktywne formy wsparcia realizowane w 2022 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza terminy naboru wniosków w 2022 rokuna aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego Więcej informacji nt. aktywizacji osób bezrobotnych można uzyskać korzystając ze strony internetowej: www.pupbelchatow.pl lub: staże, tel.: 44 631-40-57, pokój nr 25; dotacje, doposażenie/ wyposażenie stanowiska pracy, tel.: 44 631-40-70, pok& (...) więcej ->

starsze wpisy ->

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl
Piotrków Trybunalski
al. 3 Maja 33
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12


© BAI